Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Kampania Jesteś Powerful

W ramach kampanii „Jesteś Powerful” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie stworzyliśmy key visual kampanii, który posłużył do opracowania wszystkich materiałów wizualnych wykorzystanych w komunikacji.

Grupą odbiorców kampanii byli młodzi ludzie w przedziale wiekowym pomiędzy 16 a 25 rokiem życia. Mając to na uwadze postaraliśmy się o taki dobór charakterystyki projektów, aby odznaczały się na tle innych przekazów reklamowych i w sposób szczególny wyróżniały swoją stylistyką.

W czasie trwania kampanii odpowiadaliśmy między innymi za projektowanie graficzne postów publikowanych w kanałach social media.

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy również stronę internetową kampanii. Warte podkreślenia jest, że strona internetowa została zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby spełniała wytyczne WCAG w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Cały projekt mieliśmy okazje realizować dzięki współpracy z agencją Partner of Promotion, która zleciła nam wyżej opisane zadania.

Studio Kreacji © 2017 - 2024