Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projektowanie graficzne

Dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprojektowaliśmy nowoczesny, kolorowy i przejrzysty layout publikacji oraz złożyliśmy Raport Roczny podsumowujący najważniejsze wydarzenia z działalności NCBR w 2016 roku.

W raporcie zostały zaprezentowane projekty, opisy programów realizowanych przez NCBR oraz statystyki przedstawiające sposób wspierania polskiego sektora B + R.

Misją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych i rozwój innowacyjności kluczowych polskich sektorów przemysłu, co w przyszłości ma przyczynić się do znaczącego wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

Studio Kreacji © 2017 - 2024