Polski Komitet Energii Elektrycznej

Dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej stworzyliśmy szereg projektów reklam do prestiżowych dzienników i magazynów, takich jak:

The Financial Times

Politico

The Economist

Reklamy ukazały się w dużych nakładach o zasięgu ogólnoświatowym.
Jednocześnie przygotowaliśmy serię materiałów drukowanych, takich jak broszury, raporty, ulotki.

Realizacje dla PKEE odbywały się przy współpracy
i na zlecenie firmy Partner of Promotion.

Studio Kreacji © 2017 - 2024